Open your eyes

{Fake news for dummies}


Partners

-PaRtN3rS-

Lifelong Learning Platform

EU Disinfo LAB

UPI Ljudska Univerza Zalec

Dlearn

Nikanor

Agentia pentru Dezvoltare Regionalä

Open Europe


""Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditev vsebine, ki odraža le stališča avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih publikacija vsebuje.""

2019 Open your eyes