Open your eyes

Fake news for dummies


"Fake news" / lažne novice: zakaj jih raje imenujemo "dezinformacije"

Kljub široki uporabi se izraz »fake news« vedno bolj šteje za neprimernega: je preveč nejasen in nenatančen - tudi politično zaznamovan - hkrati pa obsega preveliko pojavov (kot so novice satire, novice parodij, izmišljotine, manipulacije, oglaševanje in propaganda; Tandoc et al., 2017).

V skladu s stališčem Evropske komisije in Sveta Evrope sprejmemo teoretični okvir informacijskih motenj, ki določa tri vrste napačnih in / ali škodljivih informacij:

  • Mis-information / napačne informacije: lažni podatki, ki se nehote delijo, ne da bi povzročali škodo.
  • Dis-infomation / dezinformacije: namerno povzročajo škodo z namernim deljenjem lažnih informacij.
  • Mal-information / zloraba informacij: deljenje pristnih informacij ali mnenj, da povzročijo škodo, npr. sovražni govor, nadlegovanje.

Our efforts will focus on countering dis-information, the dangerous overlap of false and harmful information.


""Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditev vsebine, ki odraža le stališča avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih publikacija vsebuje.""

2019 Open your eyes