Open your eyes

{Fake news for dummies}


Partners

-PaRtN3rS-

Lifelong Learning Platform

EU Disinfo LAB

UPI Ljudska Univerza Zalec

Dlearn

Nikanor

Agentia pentru Dezvoltare Regionalä

Open Europe


"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за съдържащата се в него информация."

2019 Open your eyes