Open your eyes

Fake news for dummies


„Фалшиви новини“: защо предпочитаме даговорим за „дезинформация“

Въпреки че е широко използван, терминът „фалшиви новини“ все повече се счита за неадекватен: твърде мъгляв и неточен - да не говорим, че е и политически натоварени, както и обхваща твърде широк спектър от явления (като сатира, пародия, измислици, манипулация, реклама и пропаганда, Tandoc et al,2017).

В съответствие с позицията на Европейската комисия и на Съвета на Европа, ние приемаме теоретичната рамка за дезинформацията, която определя три вида невярна и / или не томна информация:

  • Неправилна информация: невярна информация, която се споделя по невнимание, без значение каква вреда причинява.
  • Де - информация: не вярна инфопмация, която причинява вреда чрез съзнателно й споделеня
  • Истинска информация: истинска информация или мнение, споделено за причиняване на вреда, напр. реч на омразата, тормоз.

Our efforts will focus on countering dis-information, the dangerous overlap of false and harmful information.


"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за съдържащата се в него информация."

2019 Open your eyes