Open your eyes

Fake news for dummies


About project

În era noilor media, suntem expuși în permanență la tot felul de informații, de la problemele politice, la reclame și marketing, care nu ajung la noi fără alt filtru decât capacitatea proprie de a evalua critic validitatea acestora. Informațiile părtinitoare par a fi deosebit de dificil de identificat pentru populația cu un grad mai scăzut de competență mediatică; în timp ce ratele de alfabetizare digitală s-au dovedit a nu fi direct dependente de vârsta sau nivelul educațional, proiectul Open Your Eyes vizează în mod special elevii și educatorii adulți și încearcă să le îmbunătățească abilitățile digitale, oferindu-le instrumente pentru identificarea știrilor false și combaterea răspândirii dezinformării online.

Obiectivul nostru Proiectul Open Your Eyes intenționează să ofere două rezultate principale:

  • Baza de date “Check IT Out”: după o analiză comparativă minuțioasă, partenerii vor alcătui o selecție de bune practici și inițiative care vor permite utilizatorilor să dezvolte o abordare critică a consumului de știri și, sperăm, să-și activeze simțul critic față de această problemă. Cercetările vor fi efectuate într-o selecție de țări europene afectate de fenomene precum separatismul și dezinformarea în creștere, în special în preajma alegerilor naționale și europene, și vor permite viitorilor utilizatori să își creeze strategii individuale pentru a combate dezinformarea, bazate pe practici care și-au dovedit eficiența în țările respective.
  • Laboratoarele “Check IT Out”: susținute de formatori pentru adulți special pregătiți și utilizând baza de date dezvoltată anterior, aceste sesiuni de training vor fi destinate studenților adulți din țările partenere, cu scopul de a-i ajuta să-și dezvolte abilitățile critice și competențele digitale, de a-i familiariza cu conceptul de „știri false” și de a stimula în cele din urmă conștientizarea subiectului în sfera lor de influență.

Project [ 2018-1-BG01-KA204-047871 ]


"Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei"

2019 Open your eyes