Open your eyes

Fake news for dummies


РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪЗРАСТНИ И ДРУГИ РЕСУРСИ

Stay tuned for educational materials, tools and resources for adult educators interested in disinformation!


"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за съдържащата се в него информация."

2019 Open your eyes